06.06.2016 14:58

Pozvánka a program VH KOVOŠROT-MORAVIA CZ a.s.

Představenstvo akciové společnosti KOVOŠROT – MORAVIA CZ a.s. se sídlem Dobročovice 22, 250 82 Úvaly, IČ: 27416771 svolává řádnou valnou hromadu která se bude konat dne 14. července 2016 v 9 hodin v sídle společnosti Dobročovice 22, 250 82 Úvaly s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení a úvodní procedurální jednání (volba funkcionářů valné hromady) 2. Zpráva představenstva společnosti o výsledcích podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti v roce 2015 3. Projednání roční účetní závěrky za rok 2015, seznámení se zprávou auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2015 4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2015, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami 5. schválení úvěru pro Nautilus z.s. ve výši 2,5 mil. Kč na dobu pěti let s úrokem 2%, schválení ručení za úvěr ČS, a.s. pro společnost L.K.E.-Pivovarská s.r.o. ve výši 7 mil. Kč 6. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 7. Odměňování členů dozorčí rady a představenstva 8. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva, roční účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku za rok 2015, úvěr pro Nautilus z.s., ručení za úvěr ČS a.s. pro společnost L.K.E –Pivovarská s.r.o. Zisk vykázaný v r. 2015 je navrhován k převedení na účet nerozděleného zisku z důvodů vytvoření dostatečných zdrojů za účelem krytí podnikatelské činnosti společnosti, resp. případných budoucích ztrát.Půjčka je poskytována za obvyklých podmínek. Bere na vědomí zprávu představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2015 v předloženém znění a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a rozdělení zisku. 9. Závěr Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář. Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání téhož dne od 8,45 hod.; účastníci jsou při prezenci povinni předložit akcie opravňující je k výkonu akcionářských práv. Řádná účetní závěrka předkládaná valné hromadě ke schválení spolu se zprávou auditora o jejím ověření jsou pro nahlížení akcionářů k dispozici v sídle společnosti do 15.7. 2016 vždy v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod., případně na webových stránkách společnosti. Představenstvo společnosti Vybrané ukazatele účetní závěrky za rok 2015 v tis. Kč aktiva celkem: 134.158 pasiva celkem: 134.158 dlouhodobý majetek: 28.652 vlastní kapitál: 52.698 oběžná aktiva: 104.621 cizí zdroje:81 461 časové rozlišení: 885 časové rozlišení: 0  hospodářský výsledek za účetní období (před zdaněním): 489 tis. Kč

Tisknout
© 2023, Kovošrot Moravia a. s. – všechna práva vyhrazena

Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing