25.05.2015 20:34

Pozvánka a program VH Kovošrot Moravia CZ a.s.

Představenstvo akciové společnosti KOVOŠROT – MORAVIA CZ a.s. se sídlem Dobročovice 22, 250 82 Úvaly, IČ: 27416771 svolává řádnou valnou hromadu která se bude konat dne 26. června 2015 v 16 hodin v provozovně společnosti na adrese Malá Štáhle 58, Rýmařov s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení a úvodní procedurální jednání (volba funkcionářů valné hromady) 2. Zpráva představenstva společnosti o výsledcích podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti v roce 2014 3. Projednání roční účetní závěrky za rok 2014, seznámení se zprávou auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami 5. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 6. Odměňování členů dozorčí rady a představenstva 7. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva, roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 8. Závěr Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář. Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání téhož dne od 15,45 hod.; účastníci jsou při prezenci povinni předložit akcie opravňující je k výkonu akcionářských práv. Řádná účetní závěrka předkládaná valné hromadě ke schválení spolu se zprávou auditora o jejím ověření jsou pro nahlížení akcionářů k dispozici v sídle společnosti do 26.6.2015 vždy v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. Představenstvo společnosti Vybrané ukazatele účetní závěrky za rok 2014 v tis. Kč aktiva celkem: 191.853 pasiva celkem: 191.853 dlouhodobý majetek: 38.530 vlastní kapitál: 52.314 oběžná aktiva: 152.786 cizí zdroje: 139.539 časové rozlišení: 537 časové rozlišení: 0  hospodářský výsledek za účetní období (před zdaněním): 5.707 tis. Kč

Tisknout
© 2023, Kovošrot Moravia a. s. – všechna práva vyhrazena

Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing