18.05.2014 13:03

Pozvánka a program VH Kovošrot Moravia CZ a.s.

                                                 Představenstvo akciové společnosti

                                                   KOVOŠROT – MORAVIA CZ a.s.

                            se sídlem Dobročovice 22, 250 82 Úvaly, IČ: 27416771

                                                                   svolává

                                                     řádnou valnou hromadu

                           akcionářů, která se bude konat dne 23. června 2014 od 14.00 hod.

                           v notářské kanceláři Mgr. Pavla Hutáka, v Olomouci, ul. Riegrova 14

 

s tímto pořadem jednání:

1.       Zahájení valné hromady

2.       Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti

3.       Podřízení se zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

4.       Rozhodnutí o změně stanov společnosti- , snížení počtu členů statut. orgánu a dozorčí rady, změna akcií podle zák.č. 134/2013 Sb.

5.       Zpráva představenstva společnosti o výsledcích podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti v roce 2013

6.       Projednání  roční účetní závěrky za rok 2013, seznámení se zprávou auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2013

7.       Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2013, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

8.       Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013

9.       Odměňování členů dozorčí rady a představenstva

10.   Závěr

 

      Návrh jednacího řádu řádné valné hromady obdrží její účastníci u prezence. Akcionář má právo nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změn stanov. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář. Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání téhož dne od 13,45 hod.; účastníci jsou při prezenci povinni předložit akcie opravňující je k výkonu akcionářských práv. Řádná účetní závěrka předkládaná valné hromadě ke schválení spolu se zprávou auditora o jejím ověření jsou pro nahlížení akcionářů k dispozici v sídle společnosti do 15.5.2014 vždy v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod.

 

Představenstvo společnosti

                                                                                                                     

 

Vybrané ukazatele účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč

 

aktiva celkem:              181.671                                              pasiva celkem: 181.671                                  

dlouhodobý majetek:       46.242                                            vlastníkapitál:    47.695                           

oběžná aktiva:               134.838                                           cizí zdroje:       133.976                

časové rozlišení:                   591                                        časové rozlišení:    -----                           

 

                              hospodářský výsledek za účetní období (před zdaněním): 

 

 

 

 

                                                             4.824 tis. Kč

 

Tisknout
© 2023, Kovošrot Moravia a. s. – všechna práva vyhrazena

Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing